Ten slotte of tenslotte

 
"Ten slotte knikte Jeffrey even." (Zoenoffer, Karin Slaughter)
 

De schrijfwijze hangt af van de betekenis. Los geschreven houden deze woorden hun letterlijke betekenis, maar aan elkaar geschreven krijgen ze een daarvan afwijkende, figuurlijke betekenis:

ten slotte = 'tot slot'; tenslotte = 'per slot van rekening, uiteindelijk'

Enkele voorbeeldzinnen ter toelichting:
(1) De voorzitter bedankte ten slotte alle aanwezigen voor hun bijdrage.
(2) Jij bent tenslotte groot genoeg om je eigen verantwoordelijkheid te dragen.

Bron: Taaladvies