Nablijven!

School

Het thema van deze week was "generaties". De generatiekloof, het revolteren tegen het ouderlijk gezag, al of niet strenge ouders, familierelaties en kangoeroewoningen kwamen alle ter sprake, maar natuurlijk ook het onderwijs. En via het onderwijs kwamen we bij het nablijven, wat in "mijn tijd" en op "mijn college" steevast retenue werd genoemd en op woensdagnamiddag plaatsvond.

En dan kwam de vraag waarom er op Belgische scholen geen les wordt gegeven op woensdagnamiddag?

Ik had niet onmiddellijk een pasklaar antwoord voorhanden en ik moet zeggen dat ik nog steeds het antwoord niet ken, ook niet na wat googelen. Wat ik ondertussen wel weet is dat er enigszins gerelativeerd moet worden. scholierenkoepel.be vermeldt een aantal regels over het aantal lesuren en wanneer ze mogen georganiseerd worden. Deze regels - zoals hieronder aangehaald - zijn op sommige punten wel tegenstrijdig.

Mag een school kiezen hoeveel uur les gegeven wordt?

Een schoolweek  moet in het voltijds secundair onderwijs minimum 28 lesuren tellen. Die lesuren duren vijftig minuten.
Een maximum aantal lesuren legt de overheid niet op. De school mag dit zelf kiezen. Maar een school krijgt van de overheid wel maar voor een bepaald aantal lesuren centen. Dat maximum varieert naargelang de onderwijsvorm en het leerjaar.

  • In het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL): 34 uur/week
  • In het tweede jaar met minstens 4 uur praktische vakken: 34 uur/week
  • In het BSO, KSO of TSO:  36 uur per week
  • In het vijfde of zesde jaar ASO met minstens 2 uur LO en minstens 1 uur esthetica of artistieke opvoeding: 33 uur/week
  • In alle andere gevallen: 32 uur/week

Maar een school mag, als ze dat wil, meer lesuren (of bv. inhaallessen, vaste studie-uren...)  organiseren.

Mag een school de uren kiezen waarop er les en pauze is?

Scholen hebben heel wat vrijheid als het gaat over de indeling van lesdagen, maar er zijn wel een aantal regels.

  • De lesuren moeten gelijkmatig gespreid worden over de vijf lesdagen. Een zeer ongelijkmatige spreiding van de lesuren (op sommige dagen heel veel, op andere dagen bijna geen les) mag dus niet.
  • Een school is verplicht een middagpauze van minimum vijftig minuten te voorzien. Voor het organiseren van de speeltijden is ze vrij. Een school kan op dat dagschema wel een afwijking aanvragen.
  • De schooldag mag ten vroegste om 8.00 u. beginnen en moet ten laatste om 17.00 u. stoppen. De lessen mogen ten vroegste om 15.00 u. eindigen. Een school kan op dit dagschema wel een afwijking aanvragen.

Mag een school lessen organiseren op woensdagmiddag?

Ja, dat mag. De meeste scholen doen dit niet, maar in principe is een school vrij om ook woensdagmiddag lessen te laten plaatsvinden. Sommige scholen kiezen voor dit systeem omdat de leerlingen dan op andere dagen vroeger thuis zijn. Andere scholen vinden dit een goed systeem omdat de (vak-)lokalen dan optimaal gebruikt kunnen worden. Andere scholen plaatsen de vrije halve dag liever op een ander moment, bijvoorbeeld op vrijdagnamiddag. Dat kan allemaal.