Matras, met veerkrachtig materiaal gevuld, om op te slapen

Matras

Is het de of het matras?

Zowel de als het matras is correct. De matras is het gebruikelijkst. In het Nederlands is matras van oorsprong een de-woord. Tegenwoordig komt het, met name in Nederland, ook als het-woord voor. In België wordt het voornamelijk als de-woord gebruikt; in Nederland is zowel de als het matras gangbaar.

Uitdrukkingen die betrekking hebben op slapen en bedden...

 • de slaap der rechtvaardigen slapen. (=een schoon geweten hebben.)
 • een gat in de dag slapen (=lang doorslapen)
 • ergens een nachtje over willen slapen (=er eerst over na willen denken)
 • hij stond te slapen. (=hij lette niet op.)
 • je moet geen slapende honden wakker maken (=beter niet over een bepaald onderwerp beginnen / je moet aan mensen die ergens niets van weten en het er wellicht niet mee eens zijn, niets erover vertellen)
 • men moet geen slapende honden wakker maken (=zwijgen over iets, om te voorkomen dat een autoriteit op het idee komt om er werk van te maken.)
 • men moet zijn bed maken zoals men slapen wil (=iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.)
 • op twee oren slapen. (=je mag gerust zijn)
 • slapen als een marmot/otter/roos (=erg vast en heerlijk slapen)
 • slapende honden wakker maken (=de aandacht vestigen op een sluimerend probleem dat je nadeel kan berokkenen)
 • slapende rijk worden (=veel geld verdienen zonder er iets voor te moeten doen)
 • dat is ver van mijn bed óf dat is een ver-van-mijn-bed-show. (iets waar ik me helemaal niet mee bezighoud; dat is iets dat op grote afstand van hier gebeurt)
 • iemand 's nachts uit bed lichten (= iemand 's nachts doen opstaan)
 • iets op een procrustus bed leggen (= inkorten een regeling zo toepassen dat hij er voordeel van heeft)
 • een gespreid bedje. (=je komt in een situatie terecht waarin alles al voor je geregeld is)
 • men moet zijn bed maken zoals men slapen wil (=iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden)
 • met het verkeerde been uit bed stappen (=een slecht humeur hebben)
 • jezelf uitkleden voor men naar bed gaat (=alles weggeven voor men sterft)

Bron: Van Dale


Lees meer op:
Algemeen: Van Dale, Woorden.org, Encyclo.nl
Spelling: Woordenlijst Nederlandse Taal en OpenTaal
Bekendheid van het woord: Centrum voor Leesonderzoek
Herkomst: Etymologiebank