Karakters aan de conversatietafel

In een voorgaand blogbericht vertelde ik over Babbelut, het mooie initiatief van het Huis van het Nederlands in Brussel.

De onderwerpen waarover gesproken wordt, zijn van week tot week zeer verscheiden. De moeilijkheidsgraad en de interesse aan tafel variëren met het thema. Voor mijn anderstalige gesprekspartners behoorde “karaktereigenschappen” deze week tot één van de eerder meer complexe thema’s, met gevorderde woordenschat, maar ze hielden er allemaal van! Gemeenschappelijke karaktertrekken rond de conversatietafel waren dus zeker persistentie en leergierigheid.

Een kleine greep uit het ter beschikking gestelde A4’tje:

“De ijdelheid van de mens is als brandstof voor de esthetische chirurgie. Besteedt de maatschappij niet te veel aandacht aan het uiterlijk?”

“Wat is het tegengestelde van royaal? Wat is voor jou een royale ontvangst?”

“Had je vroeger op school een leraar die een muggenzifter was?”

En tijdens het praten, ontkom je niet aan wat bijkomende vreemde woorden of uitdrukkingen, waar lachend en gretig naar de betekenis gehengeld wordt.

“er voor piet snot bij zitten”

“pietluttig”

“de jaren stillekes”

De honderdvijftig minuten waren zo om.


ijdel: ingenomen met zichzelf, met name met zijn uiterlijk
als je jezelf heel goed en mooi vindt
wie zichzelf bewondert en-of door anderen bewonderd wil worden
(www.vandale.nl)
(www.woorden.org)
(www.muiswerk.nl)
royaal: graag en veel aan anderen gevend
als je gemakkelijk iets weggeeft
wie gemakkelijk iets weggeeft
in flinke hoeveelheid, meer dan genoeg
van flinke afmetingen
groter dan nodig
(www.vandale.nl)
(www.woorden.org)
(www.muiswerk.nl)
(www.muiswerk.nl
(www.vandale.nl)
(www.woorden.org)
tegengestelde van royaal:
armoedig: armelijk, armzalig, kommerlijk, schamel, armetierig,
behoeftig, erbarmelijk, haveloos, kaal, karig, schabberig, schraal, sjofel
(www.woorden-boek.nl)
muggenzifter: iemand die zeurt over kleinigheden (www.vandale.nl)
er voor piet snot bij zitten: overbodig aanwezig zijn (www.vandale.nl)
pietluttig: kleinzielig, over onbeduidende dingen onnodige drukte makend (www.vandale.nl)
de jaren stillekes: misschien niet zo correct, maar verwijzend naar het televisieprogramma
waarin er elke aflevering een bekende Vlaming uitgenodigd werd, die vertelde
welke televisie-momenten voor hem of haar legendarisch of memorabel waren en
die bij de mensen in het collectief geheugen zitten. Fragmenten uit het archief
van de VRT of uit de jaren stillekes dus …