Documenten inzake huisvesting

Ons leven wordt gedomineerd door allerlei papierwerk. Ook inzake huisvesting zijn er een aantal documenten die we maar beter een tijd bewaren.

 • documenten met betrekking tot de bouw van een woning of grote renovatiewerken – 10 jaar vanaf de oplevering van de werken
 • documenten met betrekking tot een huurovereenkomst – tot 5 jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst
  • huurcontract
  • plaatsbeschrijving
  • bewijs van betaling van de huurwaarborg
  • kopie van de opzeggingsbrief en ontvangstbewijs van de aangetekende zending
 • betalingsbewijs van de huur – 5 jaar
 • facturen en betalingsbewijzen – 5 jaar
  • gas
  • elektriciteit
  • water
  • vaste en mobiele telefonie
  • teledistributie
  • internetverbinding
 • aankoopakte van een gebouw of een grond – zolang u eigenaar van het goed bent
  • als u verkoopt, hou dan een kopie van de akte bij, voor het geval de koper de koop zou betwisten wegens verborgen gebreken – twee jaar zou moeten volstaan en u kunt daarna steeds een kopie krijgen bij de notaris
 • basisakte van een mede-eigendom in een appartementsgebouw – zolang u eigenaar bent
 • documenten met betrekking tot een stedenbouwkundige vergunning – zolang de constructie bestaat
  • aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
  • de stedenbouwkundige vergunning zelf
  • het plan van de architect
 • offertes en bestelbons voor kleine werkjes (loodgieterij, onderhoudswerken, …) – tot de factuur betaald is
 • betaalde facturen van werken aan en in de woning – minstens 10 jaar
 • documenten in verband met het beheer van de mede-eigendom – 10 jaar
  • briefwisseling met de syndicus
  • verslag van de algemene vergadering
 • hypotheekakte en aflossingsbewijzen – tot 10 jaar na de volledige aflossing

Bron: Een woning bouwen of kopen – gids voor toekomstige eigenaars (editie Test-Aankoop, 2014)