Documenten inzake huisvesting

Huurcontract

Ons leven wordt gedomineerd door allerlei papierwerk. Ook inzake huisvesting zijn er een aantal documenten die we maar beter een tijd bewaren.

 • documenten met betrekking tot de bouw van een woning of grote renovatiewerken - 10 jaar vanaf de oplevering van de werken
 • documenten met betrekking tot een huurovereenkomst - tot 5 jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst
  • huurcontract
  • plaatsbeschrijving
  • bewijs van betaling van de huurwaarborg
  • kopie van de opzeggingsbrief en ontvangstbewijs van de aangetekende zending
 • betalingsbewijs van de huur - 5 jaar
 • facturen en betalingsbewijzen - 5 jaar
  • gas
  • elektriciteit
  • water
  • vaste en mobiele telefonie
  • teledistributie
  • internetverbinding
 • aankoopakte van een gebouw of een grond - zolang u eigenaar van het goed bent
  • als u verkoopt, hou dan een kopie van de akte bij, voor het geval de koper de koop zou betwisten wegens verborgen gebreken - twee jaar zou moeten volstaan en u kunt daarna steeds een kopie krijgen bij de notaris
 • basisakte van een mede-eigendom in een appartementsgebouw - zolang u eigenaar bent
 • documenten met betrekking tot een stedenbouwkundige vergunning - zolang de constructie bestaat
  • aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
  • de stedenbouwkundige vergunning zelf
  • het plan van de architect
 • offertes en bestelbons voor kleine werkjes (loodgieterij, onderhoudswerken, ...) - tot de factuur betaald is
 • betaalde facturen van werken aan en in de woning - minstens 10 jaar
 • documenten in verband met het beheer van de mede-eigendom - 10 jaar
  • briefwisseling met de syndicus
  • verslag van de algemene vergadering
 • hypotheekakte en aflossingsbewijzen - tot 10 jaar na de volledige aflossing

Bron: Een woning bouwen of kopen - gids voor toekomstige eigenaars (editie Test-Aankoop, 2014)