Babbelut

Nederlands oefenen - Huis van het Nederlands Babbelut Vrijwilligerswerk

Nederlands babbelen in het Brussels Gewest met anderstaligen op Babbelut

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus lagen de reguliere Babbelut conversatietafels even stil om plaats te maken voor één wekelijkse combinatie van een conversatietafel en een picknick in het Egmontpark! Tijdens andere schoolvakanties en op feestdagen zijn er meestal geen activiteiten, tweemaal jaarlijks is er wel een wandeling, waar in een bosrijke omgeving Nederlands wordt geoefend.

Maar sinds begin september, organiseert het Huis van het Nederlands Brussel opnieuw wekelijks verschillende conversatietafels in Muntpunt (op vrijdag) en in zeven Brusselse gemeenschapscentra. Dat is op maandag het geval in Jette (GC Essegem), op dinsdag in Sint-Gilis (GC De Pianofabriek), op woensdag in Schaarbeek (GC De Kriekelaar) en in Anderlecht (GC De Rinck), op donderdag in Brussel (GC De Markten), Elsene (GC Elzenhof) en Sint-Joost-ten-Node (GC Ten Noey). Sommige Brusselse gemeenschapscentra organiseren daarnaast ook zelf conversatiegroepen.

Aan elke tafel zit een Nederlandstalige vrijwilliger, zoals ik. Als vrijwillige gesprekspartner geef je geen les. Je modereert gesprekken, entertaint en stimuleert anderstaligen tot praten. De ‘hele wereld’ zit bij jou aan tafel en oefent Nederlands. Kortom, je bouwt mee aan een internationaal gezelschap van wereldburgers. Elke week oefenen bijna 200 anderstalige Brusselaars zo hun Nederlands samen met de 60 vrijwilligers die hen helpen.

Op "de" Babbelut is iedereen gratis welkom. Onze anderstalige gesprekspartners komen wanneer en waar ze willen. Vóór hun inschrijving heeft een medewerker van het Huis van het Nederlands een kort gesprekje met hen. Zo weten ze of de basiskennis Nederlands aanwezig is, dat is de enige vereiste om het gesprek op gang te kunnen houden. 

Bron: Conversatietafels | Huis van het Nederlands Brussel


De eerste opdracht voor het het Brusselse Huis van het Nederlands is bezoekers informeren over en doorverwijzen naar het meest geschikte opleidingstraject Nederlands. Daarnaast heeft het ook twee andere opdrachten die te maken hebben met de meertaligheid van de stad: taalpromotie en taalbeleid. En het zet ook in op de kwaliteit van het aanbod Nederlands. Taalpromotie betekent Brusselaars stimuleren en drempels verlagen om Nederlands te leren, te oefenen of te gebruiken. De taal leren is wel één ding, maar ze ook effectief gebruiken is nog iets anders. En dat is in Brussel vaak niet evident. Toch zijn er heel wat mogelijkheden. De conversatietafel is er een van.